ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. Περιόδου 2023-2024 (Η΄ Φάση)

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. Περιόδου 2023-2024 (Η΄ Φάση)

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων μαθητευομένων στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2023-2024 των τμημάτων μαθητείας ΕΠΑ.Λ. της ΔΔΕ Τρικάλων.

Επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων μαθητευόμενων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας, από την Πέμπτη 26/10/2023 έως και την Δευτέρα 30/10/2023 (έως 11:00π.μ.)

  Δείτε εδώ τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων για το Διδακτικό Έτος 2023-2024

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων για το Διδακτικό Έτος 2023-2024

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την αριθμ. 19η/24-10-2023 πράξη του, προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Τρικάλων. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες στις 25-10-2023.

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) κατά το σχολικό έτος 2023- 2024 στα Κέντρα/Δομές Φιλοξενίας που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση από 23-10-2023 μέχρι και 27-10-2023 και ώρα: 15:00.