Τμήμα Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προϊστάμενος Αρσενιάδης Δημήτριος Διοικητικός Υπάλληλος

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46411 (γρ. Μισθοδοσίας), 24310 46450 (γρ. Οικονομικών),
e-mail misthodosia@dide.tri.sch.gr (γρ. Μισθοδοσίας), groith@dide.tri.sch.gr (γρ. Οικονομικών)