Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. Περιόδου 2023-2024 (Η΄ Φάση)

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. Περιόδου 2023-2024 (Η΄ Φάση)

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων μαθητευομένων στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2023-2024 των τμημάτων μαθητείας ΕΠΑ.Λ. της ΔΔΕ Τρικάλων.

Επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων μαθητευόμενων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας, από την Πέμπτη 26/10/2023 έως και την Δευτέρα 30/10/2023 (έως 11:00π.μ.)

  Δείτε εδώ τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης