Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την Απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου 2023Β