ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τοποθετήσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2023-2024

Τοποθετήσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2023-2024

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 1η/09-01-2024 πράξη του, προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες στις 10-01-2024

my DDE Νέο πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

my DDE Νέο πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Στο πλήρως παραγωγικό στάδιο δίνεται το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων myDDE το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση πολλών διοικητικών διαδικασιών.      Περιλαμβάνει τρία διαφορετικά υποσυστήματα (για την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της ΔΔΕ Τρικάλων), που φυσικά διαλειτουργούν μεταξύ τους.

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ α λ ε ί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στο ΕΔΠΦΑΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, να υποβάλουν αίτηση από τη Δευτέρα 08-01-2024 μέχρι και την Παρασκευή 12-01-2024 και ώρα: 15:00.

Τοποθέτηση Επιλεγέντων Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2023-2024

Τοποθέτηση Επιλεγέντων Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2023-2024

Οι προσληφθέντες/είσες-τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

Οι τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε.