Τμήμα Διοικητικού

ΤΜΗΜΑ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Προϊσταμένη Παπαστάθη Σουλτάνα Διοικητικός Υπάλληλος

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46451
e-mail mail@dide.tri.sch.gr