Τμήμα Πληροφορικής

ΤΜΗΜΑ Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προϊστάμενος Δημητρίου Κωνσταντίνος Διοικητικός Υπάλληλος

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46452
e-mail datatri@dide.tri.sch.gr