Τμήμα Προσωπικού

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προϊσταμένη Μάντζιου Χρυσούλα Διοικητική Υπάλληλος

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46472
e-mail grdith303@dide.tri.sch.gr