Τοποθέτηση Επιλεγέντων Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2023-2024

Τοποθέτηση Επιλεγέντων Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2023-2024

Οι προσληφθέντες/είσες-τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

Οι τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε.