ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Εικονική Πραγματικότητα στο Σχολείο του Μέλλοντος : Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σε Συνεργασία με την ΕΕΔΙΒΕ

Η Εικονική Πραγματικότητα στο Σχολείο του Μέλλοντος : Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σε Συνεργασία με την ΕΕΔΙΒΕ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους κ. Αγαθοκλή Αζέλη ΠΕ02 και κα Γεωργία Καραγιάννη ΠΕ06, συνεχίζοντας τις δράσεις συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς της περιοχής στο πλαίσιο της χρήσης καινοτόμων εργαλείων στη διδακτική πράξη, συνδιοργανώνουν με την ΕΕΔΙΒΕ δια ζώσης επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 10 ωρών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Η Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» θα πραγματοποιηθεί σε  δύο ημέρες, την Πέμπτη 26/10/2023 και την Πέμπτη 2/11/2023, από τις 18:00 έως τις 21:00 στην αίθουσα «Απόστολος Γιαννακός» του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για Θέσεις Εποπτών - Εκπαιδευτικών σε Ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - Περιόδου 2023-2024

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για Θέσεις Εποπτών - Εκπαιδευτικών σε Ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - Περιόδου 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι, ύστερα από πρόσκληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας,  ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για θέσεις εποπτών - εκπαιδευτικών σε ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - περιόδου 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής ως επόπτες - εκπαιδευτικοί στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024, από την Τρίτη 17/10/2023, ώρα 15:00 μ.μ. έως και τη Τρίτη 24/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας (https://e-mathiteia.minedu.gov.gr)

Δήλωση για Συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2023-2024

Δήλωση για Συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2023-2024

       Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» από την Δευτέρα 16/10/2023, ώρα 15:00μ.μ. έως και Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 10:00π.μ. Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων καθώς και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στο τηλ. 2431046429 κ. Ευάγγελο Μπουρσιάνη.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Μαθητευόμενων για Συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας -Περιόδου 2023-2024

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Μαθητευόμενων για Συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας -Περιόδου 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι, ύστερα από πρόσκληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ξεκινά η διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο "Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2023-2024". Oι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο "Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ." από τη Δευτέρα 16/10/2023, ώρα 15:00μ.μ. έως και τη Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 10:00π.μ

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας (https://e-mathiteia.minedu.gov.gr), όπου και έχει αναρτηθεί «Οδηγός Υποψηφίων Μαθητευόμενων» για την ορθή συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης.

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-24

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-24

Εκδόθηκε η με αριθμ πρωτ.  113530/Κ5/10-10-2023(ΦΕΚ 5953/13.10.2023) Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με Θέμα: "Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας".

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό, ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεί εκπαιδευτική διαδρομή, που η ολοκλήρωσή της, οδηγεί σε τίτλο επιπέδου πέντε (5) του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της  μέσω του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας εγγράφονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

i. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥ-Λ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων της ημεδαπής και
ii. οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου ΕΠΑΛ καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων της ημεδαπής σε συναφείς ειδικότητες.

Ο μαθητευόμενος οφείλει να είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την υπογραφή της σύμβασης μαθητείας και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας. Μη συμμόρφωσή του συνεπάγεται διακοπή του προγράμματος.

Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας υλοποιείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ.

Προς τον σκοπό αυτό η Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.).

Για τη λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας ορίζονται ως Υπεύθυνοι Εποπτείας ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ και ο Διευθυντής του Ε.Κ.

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και καταργεί την υπ’ αρ. 109153/2022 (Β’ 4771) Υπουργική Απόφαση.

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2023-2024

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2023-2024, καλεί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.
β) σε Μουσικά Σχολεία
γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
δ) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
ε) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00, σύμφωνα με το άρθρο 168 του ν. 4823/2021 (136Α΄), μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)