4η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος "Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων"

4η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος "Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων"

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η 4η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω 3 εργαστηρίων" (MIS 5092064) και υλοποιείται μέσω του "ΟΠΣ επιμόρφωσης" του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα και απευθύνεται σε εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές /τριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποβολή αιτήσεων:από 07/02/2022 και ώρα 13:00 έως 28/02/2022 και ώρα 13:00