Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών σε Θέσεις Διευθυντών/-ντριών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της ΠΔΕ Θεσσαλίας και στα Πρότυπα ΕΠΑΛ