Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής στην Εξ΄ Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων Κλάδου ΠΕ 23 των ΕΠΑ.Λ. στο Πλαίσιο της Πράξης με Τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης"

Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής στην Εξ΄ Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων Κλάδου ΠΕ 23 των ΕΠΑ.Λ. στο Πλαίσιο της Πράξης με Τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης"

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15.00 η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής μέσω του συνδέσμου https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. στο πρόγραμμα εξ΄ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022-2023 που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς και Ψυχολόγους συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης.