Πρόσκληση Διαδικτυακή Εκδήλωση Διάχυσης καλών πρακτικών συμμετοχής ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus

Πρόσκληση Διαδικτυακή Εκδήλωση Διάχυσης καλών πρακτικών συμμετοχής ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΚΕΣ), συνδιοργανώνει με τα ΠΕΚΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και 6ο ΑΤΤΙΚΗΣ την δεύτερη Διαδικτυακή Εκδήλωση Διάχυσης καλών πρακτικών από τη συμμετοχή των ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρες 16:00-20:30 με θέμα: «Τα ΕΠΑΛ πάνε Erasmus : Ωφέλειες για μαθητές και εκπαιδευτικούς ΙΙ». Η εκδήλωση απευθύνεται σε Διευθυντές/ντριες και σε εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ και ΕΚ των περιοχών ευθύνης των ΣΕΕ της Ομάδας Εργασίας επαγγελματικών ειδικοτήτων (κ.κ. Κων. Γκέρτζος ΠΕ82, Ευθ. Λιάπης ΠΕ88, Ιωαν. Παδιώτης ΠΕ83, Σπ. Παπαδάκης ΠΕ86, Γερ. Πομώνης ΠΕ80, Ιωάν. Τζωρτζάκης ΠΕ81, Ευθ. Τσεγγελίδου ΠΕ87 και Παν. Φατσέας ΠΕ89) και είναι ανοικτή για εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και όλων των σχολικών μονάδων.