Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην 3η Επιμορφωτική Περίοδο Επιμόρφωσης για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021-2022

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην 3η Επιμορφωτική Περίοδο Επιμόρφωσης για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021-2022

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν την σχετική αίτηση από 05-11-2021 και ώρα 13:00, έως και 19-11-2021 και ώρα 13:00.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια: α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php β) Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio -> Καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία») γ) Από το μενού Αιτήσεις: αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης -> Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μαζί με την αίτηση) ->Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη συμμετοχή στο πρόγραμμα.