Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση από το ΙΕΠ, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής»

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση από το ΙΕΠ, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής»

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr, μέσω του μητρώου του Ι.Ε.Π., για την παρακολούθηση των εκ αποστάσεων μαθημάτων είναι η Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 13:00.

Η επιλογή και έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται για το 3ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2021 κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.