Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων Διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων Διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05 / ΠΕ07 / ΠΕ34 / ΠΕ40 / ΠΕ79.01 / ΠΕ08 / ΠΕ89.01 / ΠΕ81 / ΠΕ89.01 / ΤΕ16 που περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 3ΕΑ2022, 4ΕΑ/2022 ΚΑΙ 1ΓΤ/2020) και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. από Τρίτη 11-10-2022 έως και Δευτέρα 17-10-2022.