Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης των Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών (ΕΠΑΛ) Λυκείων, Σχολικού Έτους 2021-2022

Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης των Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών (ΕΠΑΛ) Λυκείων, Σχολικού Έτους 2021-2022

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 στη Β΄ και Γ΄ Φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Κολύμβησης των Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων, σχολικού έτους 2021-2022 και εφόσον έχουν πετύχει τα όρια για τη συμμετοχή τους σε σχετικούς αγώνες από 1.1.2021 έως και 7.4.2022, πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και στις δύο (2) ηλεκτρονικές διευθύνσεις pekkdm@otenet.gr και mail@dide-v.thess.sch.gr έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, προκειμένου να αναρτηθούν οι επίσημοι πίνακες στον ιστότοπο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (koe.org.gr).
 Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθίσταται υποχρεωτικός πριν την έναρξη των αγώνων της Β΄Φάσης.
 Οι νικητές/νικήτριες των Πανελλήνιων Αγώνων Κολύμβησης που κατέχουν την πρώτη θέση δύνανται να συμμετάσχουν στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα.