Διαδικασία Εισαγωγής Μαθητών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το Σχολικό Έτος 2022-2023