Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας - Διαδικασίες και προθεσμίες

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας - Διαδικασίες και προθεσμίες

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Τρικάλων μόνο την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).