Πραγματοποίηση δια ζώσης συνάντησης για το πρόγραμμα επιμόρφωσης «Ενδοσχολική Βία και Σχολική Διαμεσολάβηση» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος σπουδών της ΔΔΕ Τρικάλων με θέμα τη σχολική βία και τη σχολική διαμεσολάβηση, το οποίο απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, προκειμένου να επιμορφωθούν και να σχεδιάσουν, εντός των σχολικών τους μονάδων, δράσεις για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των φαινομένων βίας, την Πέμπτη 21/03/02024 στον χώρο του Μύλου Ματσόπουλου στην αίθουσα του θεάτρου «Μηχανουργείο» οΚαθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Θάνος Θεόδωρος, ανέπτυξε το θέμα με τίτλο: «Εισαγωγή στη σχολική Διαμεσολάβηση».