Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Βελτίωσης-Οριστικής Τοποθέτησης Ειδικής Αγωγής

Από την Δ.Δ.Ε. Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης.