Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών

Από την Δ.Δ.Ε. Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης.