Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς για Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Σχολικών Ομάδων

Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς για Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Σχολικών Ομάδων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας πρόκειται να προβεί στην αναζήτηση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης μαθητών/τριών και συνοδών στο πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ελλάδας – Κύπρου σχολικού έτους 2022-2023.