Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς για Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Σχολικών Ομάδων

Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς για Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Σχολικών Ομάδων

Η προσφορά θα κατατεθεί γραπτώς μέχρι την Πέμπτη, 02/02/2023 και ώρα 12.00 μεσημβρινής, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων