Ανακοίνωση Αναπροσαρμοσμένων Πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Ε. Τρικάλων

Ανακοίνωση Αναπροσαρμοσμένων Πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Ε. Τρικάλων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνει τους Πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητάς της, όπως αυτοί αναπροσαρμόστηκαν, μετά την εξέταση των ενστάσεων, από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής  Δ.Ε. Τρικάλων με την 2η/23-01-2023 πράξη του.