Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ Έτους 2022 και για τα Μουσικά Τμήματα

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ Έτους 2022 και για τα Μουσικά Τμήματα

Η προθεσμία υποβολής είναι από 1/1/2021 ως και 13/12/2021, κοινή για όλους τους υποψηφίους, μαθητές και αποφοίτους.