Τροποποίηση Αποφάσεων Τοποθέτησης-Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΔΕ-COVID σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων

Τροποποίηση Αποφάσεων Τοποθέτησης-Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΔΕ-COVID σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων