Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά, 2017-2018

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά, 2017-2018

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 16η/11-09-2017 Πράξη του, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα αντίστοιχα σχολεία στις 12/09/2017.