Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος Tαξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Σχολικής Εκδρομής- Μετακίνησης του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος Tαξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Σχολικής Εκδρομής- Μετακίνησης του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων στη Θεσσαλονίκη