Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη Στήριξη

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη Στήριξη