Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο για συμπλήρωση ωραρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο για συμπλήρωση ωραρίου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. Τρικάλων όλων των κλάδων που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, εξ ολοκλήρου ή μερικά, να υποβάλλουν αίτηση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου:

α) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, β) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση από την Τετάρτη 01-11-2017 έως την Παρασκευή 03-11-2017 και ώρα 14.00 στα γραφεία της Δ.Ε. Τρικάλων, Γραφείο 313.