Πρόσκληση για Οικονομική Προσφορά για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών/τριών και συνοδών

Πρόσκληση για Οικονομική Προσφορά για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών/τριών και συνοδών

Η γραπτή προσφορά να κατατεθεί γραπτώς μέχρι την Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018, και ώρα 13.00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, υπόψη κ. Στ. Οικονόμου, είτε αυτοπροσώπως, είτε στο fax 2431046470, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@dide.tri.sch.gr.