Πρόσκληση για Μόνιμους Διορισμούς ΕΕΠ - Ανακοινοποίηση

Πρόσκληση για Μόνιμους Διορισμούς ΕΕΠ - Ανακοινοποίηση

Εκδόθηκε η Υ.Α. πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ.

Η νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Πέμπτη 20 έως Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.