Πρόσκληση για απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, εντός του οποίου έχει οριστεί για να λειτουργήσει το σχολικό έτος 2018-2019 “Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση Εκπαίδευση των Προσφύγων

Πρόσκληση για απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, εντός του οποίου έχει οριστεί για να λειτουργήσει το σχολικό έτος 2018-2019 “Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση Εκπαίδευση των Προσφύγων