Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακονώνεται ότι η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (Αγωνίσματα) των Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α., έτους 2020, θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων από την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 (ώρες 08:00 έως 13:00). Η επιτροπή δεν θα λειτουργήσει το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου.