Προκήρυξη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για 2ήμερη Εκπ/κή Εκδρομή του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων στην Αθήνα

Προκήρυξη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για 2ήμερη Εκπ/κή Εκδρομή του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων στην Αθήνα