Προκήρυξη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για 2ήμερη Εκπ/κή Εκδρομή του 7ου Γυμνασίου Τρικάλων στην Αθήνα

Προκήρυξη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για 2ήμερη Εκπ/κή Εκδρομή του 7ου Γυμνασίου Τρικάλων στην Αθήνα