Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 3ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων στο ΚΠΕ Ιθάκης

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 3ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων στο ΚΠΕ Ιθάκης