Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων