Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σχολική Εκδρομή του 1ου ΕΠΑΛ Πύλης στη Βουλγαρία

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σχολική Εκδρομή του 1ου ΕΠΑΛ Πύλης στη Βουλγαρία