Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σχολική Εκδρομή του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας στην Ιταλία

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σχολική Εκδρομή του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας στην Ιταλία