Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετακίνηση Μαθητών στην Πάτρα