Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτική Εκδρομή του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων στη Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτική Εκδρομή του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων στη Θεσσαλονίκη