Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτική Εκδρομή του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων στο ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτική Εκδρομή του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων στο ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου