Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα (Βουλή- Μουσείο Ακρόπολης) του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα (Βουλή- Μουσείο Ακρόπολης) του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων