Παραλαβή πτυχίων ΚΠΓ παρελθόντων ετών

Παραλαβή πτυχίων ΚΠΓ παρελθόντων ετών

Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Κ.Π.Γ παρελθόντων ετών, που δεν έχουν παραλάβει ακόμη τα πτυχία τους, μπορούν να προσέλθουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων (γραφείο 304, κα. Πατήλα Φωτεινή, καθημερινά από 8:30 - 14:00) και να τα παραλάβουν, με την επίδειξη αποδεικτικού ταυτότητας.