Παράταση αιτήσεων συμπλήρωσης ωραρίου καθηγητών Δ.Ε κλ.ΠΕ16-Μουσικής και ΠΕ19-20 Πληροφορικής

Παράταση αιτήσεων συμπλήρωσης ωραρίου καθηγητών Δ.Ε κλ.ΠΕ16-Μουσικής και ΠΕ19-20 Πληροφορικής

Δίνεται παράταση στην προθεσμία έως και Τετάρτη, 27/09/2017.