Οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Δ.Ε. Τρικάλων

Οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Δ.Ε. Τρικάλων