Οργανικές Υπεραριθμίες 2016-2017 στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Τρικάλων

Οργανικές Υπεραριθμίες 2016-2017 στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, με την 8η/5-7-2016 Πράξη του, ανακοινώνει τον Πίνακα Υπεραριθμιών και Οργανικών Κενών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του, για το σχ. έτος 2016-2017.
Σημείωση: Διορθώθηκε ο πίνακας υπεραριθμιών, ύστερα από ενσωμάτωση στοιχείων που στάλθηκαν από τους Δ/ντές των σχολείων και αποκατάσταση παραλείψεων.
Οι αλλαγές έχουν επισημανθεί με κίτρινο χρώμα.